Cristin-resultat-ID: 1771313
Sist endret: 15. januar 2020, 14:52
Resultat
Rapport
2018

Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje

Bidragsytere:
 • Harry Westavik
 • Silje Kristoffersen
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva
 • Morten Steen Bondø
 • Gustav Martinsen
 • Cecilie Salomonsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean AS

Serie

SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 2018:01034
Antall sider: 31
ISBN: 978-82-14-06918-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje

Sammendrag

Dette prosjektet dokumenterer ytelsen hos en state of the art filetlinje for hvitfisk i forhold til en standard filetlinje. Dette er verdifull informasjon for filetnæringen i prosessen med å utvikle kostnadseffektive og lønnsomme fabrikker som produserer kvalitetsmessig stabile produkter. Lerøy Norway Seafoods i Melbu har to filetlinjer i fabrikken som er blitt evaluert, en standard filetlinje (Hovedlinja) og en state of the art linje (Valkalinja) med siste versjon filetmaskin og skinnemaskin fra Baader FMP og vannjetskjærer fra Valka ehf. Forskere fra SINTEF og Nofima har evaluert og analysert råstoff, produkter, produksjonsprosesser og -data for å dokumentere ytelsen under skreisesongene 2017 og 2018. Ytelsen er definert som loinsutbytte (i forhold til forbrukt råstoff), kapasiteten på linjene i kg per time og kg per operatørtime samt produsert kvalitet. Det har ikke vært gjort endringer på Hovedlinja fra 2017 til 2018, men på Valkalinja har det vært gjennomført en vesentlig endring med ombygging av den nye filetmaskina fra Baader og installert et nytt pre-trimmebord i forkant av vannjetskjæreren. Det er fortsatt planer om ytterligere forbedringer på linja. Valkalinja hadde i 2018 et loinsutbytte på 31,5 % mot Hovedlinjas 27,6 %. Kapasiteten på Hovedlinja var 3805 kg/time og på Valkalinja 2857 kg/time. For kg/operatørtime var forholdet henholdsvis 175 og 177. Valkalinja er bemannet med hovedsakelig sesongansatte uten akkordavtale, mens på Hovedlinja er det faste, trente operatører med akkord. Valkalinja har økt kg/operatørtime med 26 % fra 2017 til 2018 som et resultat av oppgraderingen av linja. Det er ikke funnet forskjell i produsert kvalitet mellom de to linjene. Manuell utskjæring av tykkfiskbein gir noen prosent lavere utbyttetap enn vannjetskjæring, men må sees opp mot enklere trimmeoperasjon, mer fleksibel og nøyaktig oppdeling og utnyttelse av fileten som enkelt kan tilpasses forskjellige kunders ønsker. Totalt sett er det vist at Valkalinja har en bedre ytelse enn Hovedlinja, men fortsatt er ikke det fulle potensialet tatt ut.

Bidragsytere

Harry Westavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Silje Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sjømatindustri ved NOFIMA

Tatiana Nikolaevna Ageeva

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sjømatindustri ved NOFIMA

Morten Steen Bondø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Gustav Martinsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sjømatindustri ved NOFIMA
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »