Cristin-resultat-ID: 1775055
Sist endret: 16. januar 2020 14:56
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2019

Ny kunnskap for krepseforvaltningen

Bidragsytere:
 • Trude Vrålstad
 • Stein Ivar Johnsen
 • Johannes Rusch
 • Sigrid Haande
 • Ingunn Anita Samdal og
 • David Strand

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 243907

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny kunnskap for krepseforvaltningen

Sammendrag

Prosjektet TARGET har utviklet miljø-DNA som verktøy i overvåkning av edelkreps og det som truer arten. Akkumulering av giftstoffer i kreps er også belyst. Fire års arbeid avsluttes i et prosjekt som kan ha overføringsverdi til annen miljøforvaltning og fiskeoppdrett.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Trude Vrålstad

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet
Aktiv cristin-person

Stein Ivar Johnsen

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved NINA Lillehammer ved Norsk institutt for naturforskning

Johannes Rusch

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

Sigrid Haande

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Ferskvannsøkologi ved Norsk institutt for vannforskning

Ingunn Anita Samdal

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Forskningsgruppe toksinologi ved Veterinærinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »