Cristin-resultat-ID: 1775902
Sist endret: 17. januar 2020, 14:08
Resultat
Museumsutstilling
2019

Hvalsalen - Det store mylderet

Bidragsytere:
 • Anne Helene S. Tandberg
 • Hans Tore Rapp
 • Anders Kjetland
 • Lars Holm
 • Tor Gammelsrød
 • Nicolas Straube
 • mfl.

Presentasjon

Navn på arrangementet: Universitetsmuseet i Bergen - nye naturhistoriske utstillinger i Norges eldste museumsbygning
Sted: Universitetsmuseet i Bergen
Dato fra: 14. oktober 2019

Arrangør:

Arrangørnavn: Universitetsmuseet i Bergen

Om resultatet

Museumsutstilling
Publiseringsår: 2019
Antall gjenstander: 300
Permanent
Antall egne gjenstander: 99
Areal: 305 m2

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvalsalen - Det store mylderet

Sammendrag

Kjenner du havlandet vårt? Fra fjæresandens ørsmå kryp til Norskehavets svampebunner og spermhvaldykk. Fra svarthåen i Sognefjordens innerste armer til planktonets rushtrafikk i de åpne vannmassene. Overalt har livsformene funnet sin plass. Livet oppstod i havet, og fremdeles lever de fleste dyrerekkene her. Norske havområder dekker et seks ganger så stort areal som den norske landjorden.Likevel utgjør de bare vel en halv prosent av alt hav på kloden

Tittel

The whale hall - The great swarm

Sammendrag

Do you know our seascape? From tiny creepy-crawlies in the sand, to sea sponges and diving sperm whales at the bottom of the Norwegian Sea. From velvet bellied lantern shark in the inner part of Sognefjord, to the rush-hour traffic of plankton in the open sea. Everywhere, forms of life have found their place. Life originated in the sea, where most animal phyla are still found. Norwegian seas cover an area that is six times larger than the Norwegian landmass. However, they constitute only half of one percent of all the ocean on the planet

Bidragsytere

Anne Helene Solberg Tandberg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne Helene S. Tandberg
 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved UM, avd. naturhistorie ved Universitetet i Bergen

Hans Tore Rapp v/dødsbo

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hans Tore Rapp
 • Tilknyttet:
  Bidragsyter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Anders Kjetland

 • Tilknyttet:
  Bidragsyter
  ved Univ.museet i Bg., Administrasjonen ved Universitetet i Bergen

Lars Holm

 • Tilknyttet:
  Bidragsyter

Tor Gammelsrød

 • Tilknyttet:
  Bidragsyter
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »