Cristin-resultat-ID: 1785284
Sist endret: 8. april 2020 13:54
Resultat
Rapport
2019

Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget, april 2019

Bidragsytere:
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Sebastian Franz Stranzl og
 • Christoph Postler

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 345
Antall sider: 46

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget, april 2019

Sammendrag

Utdrag: Tauvassdraget som renner ut i Tau i Ryfylke, hadde bestander av laks og sjøaure fram til midt på 1800tallet. Etter at elven tok nytt løp ved utløpet til sjø ca. 1850, og det deretter ble etablert vandringshindre ved turbinmølle og senere kraftverk, har det ikke vært dokumentert oppvandring av anadrom fisk til vassdraget. På oppdrag fra Tauvassdraget elveeigarlag og Strand kommune har NORCE LFI gjennomført habitatkartlegging i Tauvassdraget, i forbindelse med at reetablering av anadrom fisk vurderes iverksatt. Kartleggingen skal resultere i en beskrivelse av "flaskehalser" for rekruttering og tilvekst hos anadrom fisk. I tillegg skal det beskrives aktuelle restaurerings- og habitattiltak, og det skal vurderes reetablering av egnet laksestamme.

Bidragsytere

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3