Cristin-resultat-ID: 1785984
Sist endret: 8. april 2020 14:15
Resultat
Rapport
2019

Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018.

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Tore Wiers
 • Eirik Normann
 • Yngve Landro
 • Sebastian Franz Stranzl
 • Ulrich Pulg
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 359
Antall sider: 19

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018.

Sammendrag

Høsten 2018 utførte NORCE LFI drivtelling av gytefisk i 49 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Tellingene ble gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I tillegg ble det utført uttak av rømt oppdrettslaks i elvene i regi av OURO og finansiering fra Fiskeridirektoratet. Flest laks ble registrert i Suldalslågen, som også er det klart største vassdraget som inngikk i tellingene. De mest tallrike laksebestandene ble for øvrig funnet i Ryfylke, hvor de fleste gytebestandene av laks er vesentlig høyere enn gytebestandsmålet. I elvene i Hordaland og Sognefjorden er eggtettheten med få unntak lavere enn gytebestandsmålene. Flere av elvene, som blant annet Årøyelva, Daleelva i Vaksdal, Arnaelva og Suldalslågen, hadde et betydelig innsalg av kultivert (fettfinneklippet) laks med opphav fra klekkeriutsettinger av smolt. De største sjøaurebestandene ble registrert i Aurlandselva, Daleelva, Eidfjordvassdraget og Granvinsvassdraget. I tillegg peker Forsandåna i Ryfylke seg ut med å ha en forholdvis høy eggtetthet, særlig sammenliknet med de øvrige elvene i Ryfylke hvor sjøaurebestandene er forholdvis fåtallige i forhold til elvenes størrelse. Under gytefisktellingene høsten 2018 ble det observert totalt 124 rømte oppdrettslaks, og det ble registrert rømt oppdrettslaks i 36 av 48 undersøkte elver. I forbindelse med drivtellingene høsten 2018 ble det totalt tatt ut 57 oppdrettslaks og 2 regnbueaure. Den rømte oppdrettslaksen varierte fra 0,5-12 kg.

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tore Wiers

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eirik Normann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Yngve Landro

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »