Cristin-resultat-ID: 1794940
Sist endret: 17. februar 2020, 16:00
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2020

Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge

Bidragsytere:
 • Njål Høstmælingen
 • Elin Saga Kjørholt og
 • Kirsten Sandberg

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetsforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 500
ISBN: 978-82-15-03187-3
Revidert utgave

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Rettsvitenskap
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge

Bidragsytere

Inaktiv cristin-person

Njål Høstmælingen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Elin Saga Kjørholt

 • Tilknyttet:
  Redaktør
Aktiv cristin-person

Kirsten Sandberg

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Sivile rettigheter og friheter.

Høstmælingen, Njål. 2020, Universitetsforlaget. FHIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barns rett til familie og omsorg, særlig fra barnevernet.

Stang, Elisabeth Gording. 2020, Universitetsforlaget. OSLOMETFaglig kapittel

Barn av minoriteter og urfolk.

Lile, Hadi Strømmen. 2020, Universitetsforlaget. HIØVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser.

Syse, Aslak. 2020, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 4 av 4