Cristin-resultat-ID: 1795077
Sist endret: 18. februar 2020 09:24
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2018

FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller

Bidragsytere:
  • Njål Høstmælingen og
  • Petter Fredrik Wille

Tidsskrift

Gyldendal Rettsdata

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller

Bidragsytere

Inaktiv cristin-person

Njål Høstmælingen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Petter Fredrik Wille

  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 2 av 2