Cristin-resultat-ID: 1795800
Sist endret: 19. februar 2020 12:26
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2020

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag

Bidragsytere:
 • Dag Jenssen
 • Monica Kjørstad
 • Sissel Seim og
 • Per Arne Tufte

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 363
ISBN: 9788205518377

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sosialforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag

Bidragsytere

Dag Jenssen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse i sosialt arbeid og barnevern ved OsloMet - storbyuniversitetet

Monica Kjørstad

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Sissel Seim

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Per Arne Tufte

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Fenomenologiens mange ansikter.

Thomassen, Magdalene. 2020, Gyldendal Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hermeneutikk som refleksjon og livsfortolkning.

Thomassen, Magdalene. 2020, Gyldendal Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Verdier og forskning.

Jenssen, Dag. 2020, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Introduksjon.

Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne. 2020, Gyldendal Akademisk. OSLOMETInnledning

Kropp-sinn; fysisk-psykisk : et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse-og sosialfagene.

Engelsrud, Gunn Helene. 2020, Gyldendal Akademisk. NIH, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »