Cristin-resultat-ID: 1797000
Sist endret: 9. mars 2020 11:15
Resultat
Innledning
2020

Introduksjon

Bidragsytere:
 • Dag Jenssen
 • Monica Kjørstad
 • Sissel Seim og
 • Per Arne Tufte

Bok

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag
ISBN:
 • 9788205518377

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Innledning
Publiseringsår: 2020
ISBN:
 • 9788205518377

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sosialforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Introduksjon

Sammendrag

Innledning til antologien Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Blant annet om spenningsfelter i vitenskapsteorien: positivisme vs. fortolkning, realisme vs. konstruktivisme, individualisme vs. kollektivisme

Bidragsytere

Dag Jenssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse i sosialt arbeid og barnevern ved OsloMet - storbyuniversitetet

Monica Kjørstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Sissel Seim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Per Arne Tufte

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag.

Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne. 2020, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1