Cristin-resultat-ID: 1800460
Sist endret: 9. mars 2020 08:55
Resultat
Intervju
2020

Psykisk utviklingshemma fekk betre medisinering etter rydding

Bidragsytere:
 • Torstein Helleve og
 • Anne Gerd Granås

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2020
Sted: www.forskning.no
Type: Fagblad
Dato: 2. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk utviklingshemma fekk betre medisinering etter rydding

Sammendrag

I 2016 tok utviklingssenteret for heimetenesta i Oslo kommune initiativ til eit prosjekt som skulle sjå på legemiddelbruken til ei gruppe psykisk utviklingshemma. – Dei 40 pasientane som vart valde ut, var i alderen 34 til 77 år som heimetenestene meinte kunne ha spesielt godt utbyte av ein slik gjennomgang, fortel professor Anne Gerd Granås ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Ho understrekar at sidan utvalet er såpass lite og ikkje tilfeldig, kan ein ikkje generalisera ut frå funna. Dei underliggjande problemstillingane som vert avdekte, meiner ho likevel gjeld andre grupper òg, sjølv om pasientane i dette prosjektet var handplukka. – Mange av dei tok ei lang rekkje legemiddel. Gjennomsnittet låg rundt tolv ulike legemiddel per pasient. Det er til samanlikning dobbelt så høgt som snittet for pasientar på sjukeheim, fortel ho.

Bidragsytere

Torstein Helleve

 • Tilknyttet:
  Journalist
  ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

Anne Gerd Granås

 • Tilknyttet:
  Intervjuobjekt
  ved Galenisk farmasi og samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2