Cristin-resultat-ID: 1806989
Sist endret: 21. mai 2020 12:55
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2020

Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study

Bidragsytere:
 • Ellisiv Lærum Jacobsen
 • Therese Brovold
 • Astrid Bergland
 • Are Hugo Pripp og
 • Asta Bye

Tidsskrift

Nutrition and Health
ISSN 0260-1060
e-ISSN 2047-945X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020
Sider: 1 - 10

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85083591741

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study

Bidragsytere

Ellisiv Lærum Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Lovisenberg diakonale høgskole

Therese Brovold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Are Hugo Pripp

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi (OSS) ved Oslo universitetssykehus HF

Asta Bye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5