Cristin-resultat-ID: 1807745
Sist endret: 11. november 2021, 12:46
Resultat
Rapport
2020

Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager

Bidragsytere:
 • Lisbet Grut
 • Mariann Sandsund og
 • Nina Vanvik Hansen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 2020:00337
Antall sider: 36
ISBN: 978-82-14-06290-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager

Sammendrag

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering mellom hhv. spesialist- og førstelinjetjenesten, og oppfølging av pasient/bruker for å bidra til læring, mestring og egenomsorg. Sentrale punkter er tilbud om individuell og gruppebasert pasient-/brukeropplæring og hjelp til fysisk aktivitet og trening. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har ulike oppgaver og ansvar for å legge til rette for dette. Pasienter/brukere må få informasjon om kurs og aktiviteter som finnes både i regi av kommunen og av frivillige/private organisasjoner, samt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Kurs om smertemestring, hvordan man best kan leve med kronisk sykdom og informasjon om ulike tilbud om fysisk aktivitet er viktig. Kommunen bør formidle kontaktinformasjon om brukerorganisasjoner og likepersonordninger. Alle tjenesteytere som er i kontakt med pasienter/brukere har ansvar for å informere og oppfordre pasienten/brukeren til å ta kontakt.

Bidragsytere

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Mariann Sandsund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Nina Vanvik Hansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3