Cristin-resultat-ID: 1809158
Sist endret: 4. mai 2020, 09:23
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2020

Modeller av havvind

Bidragsytere:
 • Lene Eliassen og
 • Erin Elizabeth Bachynski

Om resultatet

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Modeller av havvind

Sammendrag

Satsingen på flytende vindturbiner i Norge øker, men hvordan kan vi være sikre på at en vindturbin holder i 25 år? For å bygge parker som kan produsere grønn energi fremover, behøver vi mer kunnskap om vinden til havs. Vi modellerer vindturbinene for å være sikre på at de holder det de lover, og tar ofte utgangspunkt i standarder som gir anbefalinger om hvordan dette skal gjøres. En modell skal gi laster tilsvarende det en offshore vindturbin opplever i det virkelige liv, men bruker forenklinger slik at utregningstiden ikke blir for lang. Det hadde for eksempel vært en lang og kjedelig designprosess om det tok ett år å regne på lastene. Hvis lastene blir for store må vi endre på designet, og hvis en av lastene er små, kan vi vurdere å fjerne materialer og redusere kostnader.

Bidragsytere

Lene Eliassen

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Erin Elizabeth Bachynski-Polic

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Erin Elizabeth Bachynski
 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2