Cristin-resultat-ID: 1810085
Sist endret: 11. januar 2021, 15:29
Resultat
Faglig kapittel
2020

Å tilrettelegge for opplevelse av sammenheng

Bidragsytere:
 • Thomas Owren og
 • Ulf Berge

Bok

Om resultatet

Faglig kapittel
Publiseringsår: 2020
ISBN:
 • 9788215041308
Revidert utgave

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Psykologi
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å tilrettelegge for opplevelse av sammenheng

Sammendrag

Dette kapitlet har en relativt kompleks struktur. Samtidig er det bokens mest praktiske og jordnære kapittel. Kapitlet samler mange av bokens tråder, og kan leses som en forlengelse av fokuset på faglig skjønn i kapittel 6. Skjønnet som inngår i utformingen av faglig informerte tjenester er jo ingen abstrakt størrelse. Det som skjønnet dreier seg om, vil alltid være konkrete og praktiske spørsmål i arbeidet med å bistå tjenestebrukere i deres liv og prosjekter. Det gode skjønnet viser seg ikke som store ord, men uttrykkes snarere ved at tjenesteytere i situasjon etter situasjon evner å gjøre akkurat det store eller lille som skal til for å balansere hensyn på best mulig måte og få situasjonen til å fungere. Tjenesteyternes utfordring er – i fellesskap og i samarbeid med tjenestebrukeren og andre parter – å utvikle måter å tenke og vurdere i praksis på som gjør det mulig for hver av dem å finne frem til de handlemåtene som i størst mulig grad svarer til situasjonens krav. Slik kan alle bokens tidligere kapitler oppsummeres med få ord: Hjelp foregår alltid på et praktisk og konkret nivå. Men alle handlinger rommer tenkemåter. Spørsmålet er hvilke, og i hvilken grad de muliggjør treffsikre tjenester. Kapitlet er strukturert ut fra et forskningsbasert teoretisk rammeverk av Antonovsky, Opplevelse av sammenheng. Hovedpoenget er at for å oppleve sammenheng i tilværelsen må vi oppleve hverdagens hendelser som begripelige, håndterbare og meningsfulle (Antonovsky, 2012). Men der Antonovsky peker på hvilke erfaringer opplevelse av sammenheng kan kreve, er vår ambisjon å peke på hvordan tjenesteytere kan tilrettelegge for slike erfaringer. I dette kapitlet tar vi for oss tjenester til personer med utviklingshemming og behov for mye praktisk bistand, men mye vil være overførbart til tjenester til personer med andre former for nedsatt funksjonsevne. I kapitlet møter du på nytt Geir, vernepleier Trine og resten av tjenesteyterne som er involvert i hans tjeneste- tilbud. De tre begrepene i Antonovskys teori – begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet – har fått hvert sitt delkapittel. Inn i dem fletter vi kunnskap om kognisjon, forskningsbasert teori om motivasjon og elementer fra et utvalg praktisk-metodiske tilnærminger.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Thomas Owren

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder

Ulf Berge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Vernepleiefaglig teori og praksis - sosialfaglige perspektiver, 2.utgave .

Owren, Thomas; Linde, Sølvi. 2020, Universitetsforlaget. UIA, HVLFagbok
1 - 1 av 1