Cristin-resultat-ID: 1812328
Sist endret: 23. august 2020 14:57
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2020

Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Bidragsytere:
 • Jon Arne Løkke
 • Stian Orm og
 • Børge Strømgren

Tidsskrift

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)
ISSN 0809-781X
e-ISSN 2703-7622
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020
Publisert online: 2020
Volum: 47
Hefte: 1
Sider: 1 - 4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Sammendrag

Sosial validitet har lenge vært et sentralt evalueringsområde, og kan utgjøre en del av «anvendt» dimensjonen i anvendt atferdsanalyse. Sosial validitet handler om hva folk i omgivelsene synes om tiltaket. Sosial validitet er et subjektivt anliggende med påfølgende kjente målingsproblemer. En litteraturgjennomgang av studier publisert i flaggskipstidsskriftet for anvendt atferdsanalyse, Journal of Applied Behavior Analysis, viste at kun 12% av studiene inkluderte evalueringer av sosial validitet (Ferguson et al., 2019, EJOBA). Formålet med denne studien var å undersøke hvordan studier innenfor anvendt atferdsanalyse og atferdsanalyse i praksis, publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA), har forholdt seg til sosial validitet. Vi har gått gjennom alle publiserte studier i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse fra 2006 til 2020 innenfor kategoriene anvendt atferdsanalyse og atferdsanalyse i praksis (k = 66), og søkt etter «sosial validitet» i artiklene. Resultatet viser at kun 3% av studiene publisert i NTA har eksplisitt målt sosial validitet, mens 17% har nevnt sosial validitet som et evalueringsområde. De resterende 80% har hverken målt eller nevnt sosial validitet. Svært få studier publisert i NTA inkluderer eksplisitte og systematiske målinger av sosial validitet. Det er behov for en endring i praksis der evalueringer av sosial validitet inngår på lik linje med evalueringer av effekt og måloppnåelse. Nøkkelord: sosial validitet, tiltaksevaluering, anvendt atferdsanalyse, atferdsanalyse i praksis

Tittel

Short report: Measurement of social validity in studies published in the Norwegian Journal of Behavior Analysis

Sammendrag

Social validity has since long been a central area of evaluation and can be seen as a part of the applied dimension in applied behavior analysis. Social validity has to do with what the patient people in the patient’s environment think about the intervention. Social validity is a subjective state of affairs with subsequent measurement issues. A recent literature review of studies published in the flagship Journal of Applied Behavior Analysis showed that only 12% of the studies included evaluation of social validity. The purpose of the current study vas to examine how studies within applied behavior analysis published in the Norwegian Journal of Behavior Analysis (NJBA) have dealt with social validity. We have inspected all studies characterized as applied behavior analysis and behavior analysis in practice published in NJBA from 2006 to 2020 (k = 66) and searched for “social validity”. The results show that only 3% of the studies had measured social validity explicitly while 17% have mentioned social validity as an area of evaluation. The remaining 80% have not measured or mentioned social validity. Very few studies in NJBA includes explicit and systematic measures of social validity. There is a need to change the practice so that evaluations of social validity are included in the same way as evaluations of effect and goal achievement. Key words: social validity, intervention evaluation, applied behavior analysis, behavior analysis in practice

Bidragsytere

Jon Arne Løkke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold

Stian Orm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Børge Strømgren

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3