Cristin-resultat-ID: 1813508
Sist endret: 5. juni 2020 08:58
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2020

Karbonsnakk – hva snakker vi om når vi bruker begrepet «karbon»?

Bidragsytere:
 • Gisle Andersen og
 • Anje Müller Gjesdal

Tidsskrift

Nytt Norsk Tidsskrift
ISSN 0800-336X
e-ISSN 1504-3053
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020
Trykket: 2020
Volum: 37
Sider: 163 - 178

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Karbonsnakk – hva snakker vi om når vi bruker begrepet «karbon»?

Sammendrag

Språket som brukes for å snakke om klimaproblemet, er i endring. Ulike «karbonuttrykk» som «grønt karbon», «karbonbudsjett» og «karbonfangst» har det siste tiåret blitt stadig mer brukt i norske stortingsdebatter. I artikkelen analyserer vi bruken av karbonuttrykk i samtlige norske stortingsdebatter mellom 1999 og 2018, og knytter bruken til ulike meningsdimensjoner i klimadebatten. Vi finner at «karbon» særlig blir brukt i en rekke nye ord og vendinger, og dette kan tolkes som et uttrykk for at klimaspørsmål i økende grad blir knyttet til en ubalanse i naturens karbonsyklus. Dette har konsekvenser for hva som er gode argumenter, og hvordan klimapolitikk blir begrunnet.

Bidragsytere

Gisle Andersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Anje Müller Gjesdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2