Cristin-resultat-ID: 1813619
Sist endret: 23. august 2020 14:58
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2020

Kan aksept- og forpliktelsesterapi øke psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterforstyrrelser?

Bidragsytere:
 • Stian Orm og
 • Jon Arne Løkke

Tidsskrift

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)
ISSN 0809-781X
e-ISSN 2703-7622
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2020
Publisert online: 2020
Volum: 47
Hefte: 1
Sider: 17 - 31

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan aksept- og forpliktelsesterapi øke psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterforstyrrelser?

Sammendrag

Aksept- og forpliktelsesterapi (Acceptance and Commitment Therapy: ACT) er en tredjegenerasjons kognitiv atferdsterapi som i økende grad benyttes i behandlingen av psykiske lidelser og livsvaneproblemer. Et hovedformål i ACT er å øke psykologisk fleksibilitet og redusere rigid regelfølging. Et diagnostisk kjennetegn ved personer med Autismespekterforstyrrelser (ASF) er nettopp redusert psykologisk fleksibilitet med økt tendens til rigid regelfølging. Evidensbaserte intervensjoner for å øke psykologisk fleksibilitet bør være et tilbud til alle kliniske populasjoner – kliniske populasjoner som ASF bør ikke holdes utenfor. Vi har gjennomført et systematisk litteratursøk etter studier om ACT for personer med ASF. Vi identifiserte åtte studier som inkluderer ACT for personer med ASF. Det er stor heterogenitet i metode og utfallsmål mellom studiene. Studier som har benyttet ACT alene kan vise til lovende resultater på utfall som psykisk helse og stress, mens studier som har benyttet ACT i tillegg til annen atferdsanalytisk behandling viser små eller ingen økt effekt av å legge til komponenter fra ACT. Kun tre studier har inkludert utfallsmål direkte knyttet til fleksibilitet, og metodiske begrensninger ved disse studiene gjør det umulig å konkludere. Inntil videre bør atferdsanalytikere være tilbakeholdne med å velge ACT som intervensjon for personer med ASF. Det trengs mer forskning på mulige effekter og bieffekter.

Bidragsytere

Stian Orm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger

Jon Arne Løkke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold
1 - 2 av 2