Cristin-resultat-ID: 1813951
Sist endret: 14. april 2021, 11:45
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2020

Digitale bevis i norske gjenåpningsbegjæringer–kan vi utelukke systematiske feil?

Bidragsytere:
  • Nina Sunde

Tidsskrift

Tidsskrift for strafferett
ISSN 1502-685X
e-ISSN 0809-9537
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020
Publisert online: 2020
Trykket: 2020
Volum: 20
Hefte: 1
Sider: 18 - 37

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digitale bevis i norske gjenåpningsbegjæringer–kan vi utelukke systematiske feil?

Sammendrag

Digitale bevis betraktes gjerne som objektive og pålitelige bevis. I denne artikkelen settes søkelyset på hvor gyldig slutningen egentlig er. Vet vi egentlig nok til å kunne utelukke systematiske feil i vurderingen av noen bevistyper som f.eks. digitale bevis ved behandlingen av gjenåpningsbegjæringer? En analyse av Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpnede saker fram til august 2019, samt et utvalg av 100 ikke gjenåpnede saker, viser at digitale bevis er tatt i betraktning i 6 av de 307 gjenåpnede sakene. Analysen av de ikke gjenåpnede sakene viser en langt større forekomst av digitale bevis, og at begrunnelsen domfelte oftest gjør gjeldende i gjenåpningsbegjæringen, er at retten har misforstått eller feilvurdert det digitale beviset. Nøkkelord: justisfeil, systematiske feil, gjenopptakelseskommisjonen, dataetterforskning, digitale bevis, kvalitet, bevisbedømmelse

Bidragsytere

Nina Sunde

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Politihøgskolen
1 - 1 av 1