Cristin-resultat-ID: 1814042
Sist endret: 5. juni 2020 13:37
Resultat
Rapport
2020

Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging

Bidragsytere:
 • Christine Friestad
 • Berit Johnsen
 • Birgitte Langset Storvik og
 • Erik Søndenaa

Utgiver/serie

Utgiver

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 92
ISBN: 978-82-8257-059-6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en undersøkelse gjennomført av KRUS og Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Midt og Sør-Øst, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Oppdraget er gjennomført i perioden august 2018 - desember 2019. Formålet med undersøkelsen har vært å få ny kunnskap om situasjonen for personer med utviklingshemming i norske fengsler, og belyse hvordan ulike aktører kan bli bedre til å fange opp og tilrettelegge for denne gruppen under straffegjennomføring.

Bidragsytere

Christine Friestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Berit Johnsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Birgitte Langset Storvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4