Cristin-resultat-ID: 1815084
Sist endret: 2. juli 2020, 14:07
Resultat
Rapport
2020

Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak

Bidragsytere:
 • Ole Henning Nyhus
 • Marianne Haraldsvik
 • Jon Marius Vaag Iversen
 • Torgeir Kråkenes
 • Luka Marcinko og
 • Per Tovmo

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Serie

SØF rapport
ISSN 1504-5226

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 03/20
Antall sider: 22
ISBN: 978-82-7570-615-5
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsøkonomi
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak

Sammendrag

Formålet med denne rapporten har vært å skaffe en oversikt over utviklingstrekkene for bransjer og næringer i tiden etter at koronaviruset og påfølgende smitteverntiltak fikk påvirkning på senvinteren 2020. Utredningen er utført på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune. Vi har hatt fokus på næringslivets utvikling med hensyn til produksjon, sysselsetting/arbeidsmarked og lønnsomhet, i tillegg til tema som investeringer, likviditet og myndighetenes tiltakspakker. Hovedfunnene tilsier at trøndersk næringsliv i varierende grad har vært påvirket av pandemi og smitteverntiltak. Blant de mest berørte, har i stor grad påvirkningen vært negativ. Halvparten av virksomhetene vi har snakket med rapporterer om fall i aktiviteten, mens en av fire rapporterer om uendret produksjon. For enkelte aktører innen tjenesteyting, samt oljerettede næringer falt det meste av aktiviteten bort i mars og april.

Bidragsytere

Ole Henning Risnes Nyhus

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ole Henning Nyhus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Marianne Haraldsvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Jon Marius Vaag Iversen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Torgeir Kråkenes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Luka Marcinko

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »