Cristin-resultat-ID: 1816741
Sist endret: 20. september 2021, 12:25
Resultat
Rapport
2020

Drivere bak investeringer i norske kommuner

Bidragsytere:
 • Marianne Haraldsvik
 • Arnt Ove Hopland og
 • Sturla F Kvamsdal

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 78
ISBN: 978-82-7570-613-1
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Økonomisk-administrative fag
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drivere bak investeringer i norske kommuner

Sammendrag

I perioden 2003-2018 økte samlet brutto investeringsutgifter for norske kommuner med omtrent 40 prosent. Befolkningen har i samme periode økt med ca. 15 prosent. Investeringsveksten blant norske kommuner kan altså ikke alene forklares med befolkningsvekst. Formålet med dette prosjektet har vært å identifisere drivere bak veksten i investeringsnivået i kommunene over tid. Utgangspunktet er et historisk høyt investeringsnivå i kommunesektoren og en betydelig gjeldsoppbygging i kommunal sektor over tid.

Bidragsytere

Marianne Haraldsvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning AS

Arnt Ove Hopland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Sturla Furunes Kvamsdal

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Sturla F Kvamsdal
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Samfunns- og næringslivsforskning AS
1 - 3 av 3