Cristin-resultat-ID: 1817498
Sist endret: 29. juni 2020, 10:05
Resultat
Rapport
2020

Validering av Evolution 220

Bidragsytere:
  • Tor-Arne Krakeli

Utgiver/serie

Utgiver

Nofima AS

Serie

Nofima rapportserie
ISSN 1890-579X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 29/2020
Antall sider: 22
ISBN: 978-82-8296-646-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering av Evolution 220

Sammendrag

BioLab har kjøpt inn et nytt spektrofotometer for å kunne ivareta driftssikkerheten rundt et kritisk instrument. Det nye instrumentet er av samme type som det eksisterende (Evolution 220). En validering har blitt gjennomført mhp riktighet og presisjon (sertifisert kalibreringskarusell, Thermo Scientific). En paret t-test har blitt gjennomført ved en sammenligning mellom nytt og gammelt instrument ved analysemetodene Total Fosfor, Løselig Fosfor og Tryptofan. Det innkjøpte spektrofotometeret Evolution 220 er godkjent for analyse.

Tittel

Validation of Evolution 220

Sammendrag

BioLab has purchased a new spectrophotometer to ensure the operational reliability of a critical instrument. The new instrument is of the same type as the existing one (Evolution 220). A validation has been conducted regarding accuracy and precision (certified calibration carousel). A paired t-test has been done comparing the old and new instrument by the analysis methods Total Phosphorus, Soluble Phosphorus and Tryptophan. The purchased spectrophotometer Evolution 220 is approved for analysis.

Bidragsytere

Tor-Arne Krakeli

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved BioLab ved NOFIMA
1 - 1 av 1