Cristin-resultat-ID: 1827442
Sist endret: 4. september 2020, 15:00
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2020

SHARM – en kortidsmodell for vannkraftplanlegging som tar hensyn til usikkerhet

Bidragsytere:
  • Ellen Krohn Aasgård

Om resultatet

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SHARM – en kortidsmodell for vannkraftplanlegging som tar hensyn til usikkerhet

Bidragsytere

Ellen Krohn Aasgård

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS
1 - 1 av 1