Cristin-resultat-ID: 1829332
Sist endret: 21. januar 2021 13:24
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2020

Skolefravær og skolevegring hos elever med ADHD: En scoping review

Bidragsytere:
 • Cathrine Orm
 • Mette Ingebrigtsen Mebostad
 • Stian Orm og
 • Jon Arne Løkke

Tidsskrift

Psykologi i kommunen (PIK)
ISSN 1892-3364
e-ISSN 2535-7581
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020
Publisert online: 2020
Trykket: 2020
Hefte: 4

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolefravær og skolevegring hos elever med ADHD: En scoping review

Sammendrag

Barn og unge med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kjennetegnes av et atferdsmønster med hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. Kjernevanskene ved ADHD kan gjøre det vanskelig å lære ulike sosiale- og skolefaglige ferdigheter. Sosiale vansker og manglende mestring i skolesituasjonen kan potensielt øke risikoen for høyt skolefravær og/eller skolevegringsatferd. Målet med denne studien var å kartlegge forskningsbasen rundt ADHD, skolefravær og skolevegring. Vi har gjennomført et systematisk litteratursøk i de to vitenskapelige databasene PsycINFO og ERIC etter studier som har undersøkt skolefravær og/eller skolevegring hos personer med ADHD. Vi fant 10 studier med totalt 14157 deltakere som har sett på skolefravær og/eller skolevegring hos elever med ADHD. Studiene som har sett på skolefravær viser at elever med ADHD har høyere skolefravær enn andre elever. Studier av skolevegring viser et mer blandet bilde, med en trend mot høyere forekomst av skolevegring hos elever med ADHD. Funnene viser at skoler og andre instanser bør være oppmerksomme på skolefravær hos elever med ADHD for å kunne sette inn målrettede tiltak før fraværet blir problematisk. Vi diskuterer funnene og kommer med forslag til videre forskning som kan bidra med nye funn til den eksisterende litteraturen.

Bidragsytere

Cathrine Orm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fredrikstad kommune

Mette Ingebrigtsen Mebostad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Moss kommune

Stian Orm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger

Jon Arne Løkke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold
1 - 4 av 4