Cristin-resultat-ID: 1830554
Sist endret: 16. september 2020, 15:19
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2020

Hva slags kriminalomsorg fengsles barn og unge i? En studie av de norske ungdomsenhetene

Bidragsytere:
  • Elisabeth Fransson

Tidsskrift

Psyke & Logos
ISSN 0107-1211
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020
Volum: 41
Hefte: 1
Sider: 91 - 104

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva slags kriminalomsorg fengsles barn og unge i? En studie av de norske ungdomsenhetene

Sammendrag

De norske ungdomsenhetene er organisert under kriminalomsorgen. Institusjonene fengsler barn og unge mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig kriminalitet. FNs barnekonvensjon skal, sammen med straffegjennomføringsloven og miljøterapeutiske prinsipper, legge rammene for et sammenhengende og helhetlig læringsmiljø. I artikkelen brukes begrepene fengselsarkitektur, carceral TimeSpace og berøring som analytiske redskaper for å tydeliggjøre arbeidet i enhetene. Materialet bygger på en fengselsetnografisk studie som har pågått fra 2013 til 2018.2 Artikkelen viser at ungdomsenhetene i praksis er høysikkerhetsfengsler. At denne typen institusjonstypologi får betydning for måten de ansatte klassifiserer barna og ungdommenes problemer og dermed sitt arbeid på, og at de to institusjonene har løst oppgaven med å skape helhetlige og sammenhengende læringsmiljøer på ulike måter. Studien har empirisk relevans i nordisk sammenheng hvor det for tiden diskuteres hva samfunnet skal gjøre med barn og unge som begår alvorlig kriminalitet, hva den kriminelle lavalder skal være, og hvor forholdet mellom barnevern og kriminalomsorg igjen settes på dagsordenen. Artikkelen vurderes som aktuell i utdanningen av fengselsbetjenter, for studenter i helse- og sosialfag samt for lærere og terapeuter som arbeider med barn og unge i kriminalomsorgen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabeth Fransson

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
1 - 1 av 1