Cristin-resultat-ID: 1842300
Sist endret: 26. oktober 2020, 13:31
Resultat
Rapport
2020

Funksjonskontroll og validering av Tecator Digestor (FOSS)

Bidragsytere:
  • Tor-Arne Krakeli

Utgiver/serie

Utgiver

Nofima AS

Serie

Nofima rapportserie
ISSN 1890-579X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 36/2020
Antall sider: 9
ISBN: 978-82-8296-653-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Funksjonskontroll og validering av Tecator Digestor (FOSS)

Sammendrag

En kort validering ble utført for å godkjenne bruken av varmeblokkenheten Tecator Digestor (FOSS). Denne enheten skal brukes til opparbeiding ved destillasjons- og titreringsenheten for analyse av protein/nitrogen. Bruken av enheten gjelder fra og med 22.09.20.

Tittel

Function check and validation of Tecator Digestor Auto (FOSS)

Sammendrag

A short validation was performed to approve the use of the heat block unit Tecator Digestor (FOSS). This unit has the purpose of processing samples for the distillation and titration unit for analysis of protein/nitrogen. This applies as of the date 22.09.20.

Bidragsytere

Tor-Arne Krakeli

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved BioLab ved NOFIMA
1 - 1 av 1