Cristin-resultat-ID: 1845130
Sist endret: 5. november 2020 10:17
Resultat
Fagartikkel
2000

Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie

Bidragsytere:
 • Børge Strømgren
 • Jon Arne Løkke og
 • Stian Orm

Tidsskrift

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)
ISSN 0809-781X
e-ISSN 2703-7622
NVI-nivå 1

Om resultatet

Fagartikkel
Publiseringsår: 2000
Publisert online: 2000
Volum: 47
Hefte: 2
Sider: 63 - 79

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie

Sammendrag

En vesentlig dimensjon ved anvendt atferdsanalyse er at tiltak skal være viktige for mottakeren og anerkjennes av relevante personer rundt; anvendt dimensjonen. En raffinering av dimensjonen førte til utvikling av begrepet sosial validitet; i hvilken grad et tiltak oppfattes som sosialt akseptabelt av omgivelsene. Formålet med studien er å gjøre tilgjengelig et norskspråklig instrument for vurdering av én dimensjon ved sosial validitet: akseptabilitet av tiltak. Vi har oversatt og revidert et engelskspråklig instrument sammen med andre profesjonelle terapeuter. Så testet vi ut den norske versjonen med andre-års vernepleierstudenter på to tidspunkter ved hjelp av to kliniske vignetter. Skalaens måleegenskaper ble vurdert gjennom analyser av strukturvaliditet (faktoranalyse) og reliabilitet. Instrumentet har god strukturvaliditet med én faktor og god reliabilitet. Skalaen er kort, enkel å administrere, og kan vise seg å ha nytteverdi i klinisk praksis og videre forskning. Videre forskning bør undersøke skalaens egenskaper med større og bredere sammensatt utvalg og i ulike kontekster.

Bidragsytere

Børge Strømgren

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jon Arne Løkke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Utdanning ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Stian Orm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger
1 - 3 av 3