Cristin-resultat-ID: 1848183
Sist endret: 5. mars 2021, 12:55
Resultat
Rapport
2020

Hyperbar oksygenbehandling av kronisk strålecystitt. Forenklet metodevurdering

Bidragsytere:
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Arna S. Desser og
 • Hege Kornør

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 27
ISBN: 978-82-8406-138-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hyperbar oksygenbehandling av kronisk strålecystitt. Forenklet metodevurdering

Sammendrag

Hyperbar oksygenbehandling er et mulig behandlingsalternativ for personer med kronisk strålecystitt etter kreftbehandling i underlivet. Behandlingen innebærer at pasienten puster inn rent oksygen under forhøyet lufttrykk i et trykkammer. Behandlingen varer gjerne i 90 til 120 minutter, og gis fem til syv ganger i uken, totalt 30 til 40 behandlinger. Kunnskapsgrunnlaget om effekten av hyperbar oksygenbehandling består av to små randomiserte kontrollerte studier. Hyperbar oksygenbehandling sammenliknet med standard behandling (ikke spesifisert) gir: • Trolig en liten forbedring i livskvalitet • Trolig en forbedring i urinveissymptomer • Muligens en liten eller ingen forskjell i smerter målt med SF-36 Det er usikkert hvorvidt det er noen forskjell i effekt mellom hyperbar oksygenbehandling og hyaluronsyre ved blødende strålecystitt. En forenklet helseøkonomisk vurdering viser at: • Total kostnad per pasient er NOK 116 010 • Budsjettvirkninger over fem år NOK 16 010 133 For å kunne gjennomføre en helseøkonomisk analyse som kan svare på prioriteringskriteriene for alvorlighet og for ressursbruk trenges bedre informasjon om sykdomsforløp, nåværende standard behandling og livskvalitetsvekter.

Tittel

Hyperbaric oxygen therapy for radiation-induced cystitis

Sammendrag

Hyperbaric oxygen treatment is a possible treatment option for radiation-induced cystitis following cancer treatment in the pelvic area. Patients receiving hyperbaric oxygen treatment breathe pure oxygen in a high-pressure chamber. The treatment session lasts for approximately one to two, and is provided five to seven days per week, 30 to 40 treatments in total. The evidence base for effects of hyperbaric oxygen treatment consists of two, small randomised controlled trials. Hyperbaric oxygen treatment compared to standard treatment (not specified): • Probably slightly improves quality of life • Probably improves urinary symptoms • May not make any differnce in pain as measured by SF-36 It is uncertain whether there is any difference in effects between hyperbaric oxygen treatment and hyaluronic acid in patients with haemorrhagic cystitis. A simplified economic assessment shows: • Total cost per patient is NOK 116 010 • Five-year budget impact is NOK 16 010 133 To conduct a health economic analysis that can address the priority criteria for severity and resource use, better information is needed about disease progression, current standard treatment and quality-of-life expressed as utility weights.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Arna Sue Desser

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Arna S. Desser
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3