Cristin-resultat-ID: 1848210
Sist endret: 16. november 2020, 10:20
Resultat
Rapport
2020

Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.

Bidragsytere:
 • Heidi Aase
 • Kyrre Lønnum
 • Mari-Anne Sørlie
 • Kristine Amlund Hagen
 • Kristin Gustavson og
 • Inger-Hege Utgarden

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 228
ISBN: 978-82-8406-125-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.

Bidragsytere

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Kyrre Lønnum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)

Mari-Anne Sørlie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
Aktiv cristin-person

Kristine Amlund Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Kristin Gustavson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Implementering: Hva, hvorfor og hvordan? .

Reedtz, Charlotte. 2020, UITFaglig kapittel
1 - 1 av 1