Cristin-resultat-ID: 1848403
Sist endret: 10. mars 2021, 14:12
Resultat
Rapport
2020

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 3. kvartal 2020. Nasjonale resultater

Bidragsytere:
 • Olaf Holmboe
 • Ylva Helland
 • Kirsten Danielsen
 • Mona Haugum og
 • Hilde Karin Hestad Iversen

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjeneste

Serie

PasOpp-rapport
ISSN 1504-3428
e-ISSN 1890-1565

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 2020:752
Antall sider: 15
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 3. kvartal 2020. Nasjonale resultater

Tittel

Inpatients’ experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence. 3rd quarter 2020, National results

Bidragsytere

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Ylva Helland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kirsten Danielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Mona Haugum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5