Cristin-resultat-ID: 1850629
Sist endret: 21. november 2020 12:35
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Birth Fetal Movement Counting—Maternal Concern and Experiences: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial

Bidragsytere:
 • Eli Saastad
 • Brita Askeland Winje
 • Brita A Winje
 • Pravin Israel og
 • Jahn Frederik Frøen

Tidsskrift

Birth
ISSN 0730-7659
e-ISSN 1523-536X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Trykket: 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Birth Fetal Movement Counting—Maternal Concern and Experiences: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial

Bidragsytere

Eli Saastad

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Brita A Winje

 • Tilknyttet:
  Forfatter
Aktiv cristin-person

Pravin Israel

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Jahn Frederik Frøen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5