Cristin-resultat-ID: 1851742
Sist endret: 24. november 2020 14:48
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2020

Kystnær beredskap

Bidragsytere:
  • Ingunn Marie Holmen

Presentasjon

Navn på arrangementet: Sjøsikkerhet i havbruk 2020
Sted: Bergen
Dato fra: 12. november 2020
Dato til: 12. november 2020

Arrangør:

Arrangørnavn: Aqkva

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2020

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sikkerhet og sårbarhet • Marin teknologi

Emneord

Beredskap • Maritim sikkerhet • Ulykker • Havbruk • Operasjonell risiko

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kystnær beredskap

Sammendrag

Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Foredraget omhandler FoU-prosjektet "Kystnær beredskap" som har hovedfokus på fare- og ulykkessituasjoner i havbruksnæringen som personskader, skipsulykker, rømming av fisk, akutte miljøutslipp eller – som Norge opplevde forsommeren 2019 – algeoppblomstring. Prosjektet er et samarbeid mellom trønderske havbruksaktører og ledes av havbrukskonsernet NTS ASA og SINTEF Ocean.

Bidragsytere

Ingunn Marie Holmen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Sjømatteknologi ved SINTEF Ocean
1 - 1 av 1