Cristin-resultat-ID: 1853148
Sist endret: 26. november 2020, 20:11
Resultat
Rapport
2020

Høringsuttalelse om Meld.St.24(2019-2020) - Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Bidragsytere:
 • Astrid Rønsen
 • Anette Winger
 • Simen Alexander Steindal
 • Solveig Margaret Thomassen
 • Hildegunn Ervik Sønning
 • Aud Jorun Orøy
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Faglig nettverk for post bachelor utdanninger innen palliativ omsorg på universitet og høgskoler.

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 2

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Høringsuttalelse om Meld.St.24(2019-2020) - Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Bidragsytere

Astrid Rønsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Anette Winger

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Simen Alexander Steindal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Lovisenberg diakonale høgskole

Solveig Margaret Thomassen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Hildegunn Ervik Sønning

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »