Cristin-resultat-ID: 1855401
Sist endret: 19. mars 2021, 08:17
Resultat
Faglig foredrag
2021

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) nettverk –formål og utvikling av et nasjonalt nettverk

Bidragsytere:
 • Helle Kristine Falkenberg
 • Kari Anne Dehli
 • Grethe Eilertsen
 • Arild Hagen
 • Inga Britt Kjellevold Haugen
 • Torgeir Solberg Mathisen
 • mfl.

Presentasjon

Navn på arrangementet: Nevrodagene 2021
Sted: Oslo
Dato fra: 16. mars 2021
Dato til: 17. mars 2021

Arrangør:

Arrangørnavn: Norsk nevrologisk forening

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) nettverk –formål og utvikling av et nasjonalt nettverk

Sammendrag

Bakgrunn:. Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over halvparten av disse må lære seg å leve med synsforstyrrelser som følge av dette. Synsforstyrrelser etter hjerneslag inkluderer synsfeltutfall, øyemotoriske problemer, nedsatt skarpsyn og ulike persepsjonsforstyrrelser. Redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Likevel er det påfallende lite oppmerksomhet om syn og synsfunksjon i behandling, rehabilitering og oppfølging av slagrammede. Synsutredning er ikke en gang en del av det nasjonale tilbudet. De nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag har flere anbefalinger, dessverre følges ikke disse godt nok opp i tjenestene. NorVIS prosjektet skal etablere et nasjonalt nettverk med formål å implementere kunnskapsbasert praksis knyttet til synsproblemer etter hjerneslag i alle aktuelle deler av helse-, omsorg og opplæringstjenestene. Metode: Gjennom godt samarbeid på tvers av fag, disipliner og sektorer innen helse, omsorg og opplæring vil nettverket samle kompetanse om synsproblemer etter hjerneslag og identifisere og implementere gode metoder for vurdering og oppfølging. Fire ulike arbeidsgrupper skal i tillegg kartlegge dagens tjenester, identifisere god praksis som skal gjøres tilgjengelig i et kunnskapsnotat, implementere god praksis ved bruk av et «Knowledge Translation» rammeverk (Graham et al., 2013). Det er og behov for studier om tiltak for rehabilitering av synsforstyrrelser etter hjerneslag og NorVIS skal utarbeide søknader til slik forskning. Resultater: NorVIS startet høsten 2019, og er et ledd i oppfølgingen av den Nasjonale hjernehelsestrategien 2019-2024. NorVIS er et tverrdisiplinært nettverk med 50 personer fra 36 partnervirksomheter. Partnerne representerer ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, samt nasjonale og internasjonale partnere og forskere. Vi vil presentere brukererfaring i tillegg til utvikling, resultater og plan for NorVIS aktiviteter for å utvikle et vellykket nettverk. Konklusjon: Godt syn er god hjernehelse. Nettverket vil bidra til bedre kvalitet i helsetjenestene ved økt tverrdisiplinært samarbeid rundt både klinisk praksis og videre forskning.

Bidragsytere

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kari Anne Dehli

 • Tilknyttet:
  Forfatter
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Arild Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges Blindeforbund

Inga Britt Kjellevold Haugen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges Blindeforbund
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »