Cristin-resultat-ID: 1862343
Sist endret: 21. desember 2020 12:44
Resultat
Rapport
2020

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Bidragsytere:
 • Eva Lassemo og
 • Line Melby

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 2020:01346
Antall sider: 44
ISBN: 978-82-14-06425-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Sammendrag

Prosjektets mål har vært å gjøre en vurdering av behovet for helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i årene framover. Prosjektet er delt inn i tre hovedtema: (1) Antall helsesykepleierstillinger på nasjonalt nivå, sett opp mot gjeldende normtall, (2) Utdanningskapasitet og muligheter for videreutdanning og (3) helsesykepleieres arbeidserfaringer. Data fra spørreundersøkelser blant ledere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsesykepleiere, samt tilbakemeldinger fra utdanningsstedene for helsesykepleie sammen med offentlige dokumenter og statistikk har utgjort grunnlaget for arbeidet. Sammenholdt med et beregnet behov for helsesykepleiere ut fra normtall og befolkningsstatistikk er det en betydelig underdekning av helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For få utdanningsplasser og for få stillinger er sentrale faktorer som bidrar til underdekningen.

Bidragsytere

Eva Irene Samant Lassemo

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Eva Lassemo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Line Melby

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2