Cristin-resultat-ID: 1862445
Sist endret: 21. desember 2020, 15:58
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2020

Bedriftshelsetjenesten bør ha en aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid

Bidragsytere:
 • Mikkel Magnus Thørrisen
 • Jens Christoffer Skogen
 • Ingvild Kjeken
 • Irene Jensen og
 • Randi Wågø Aas

Tidsskrift

uis.no

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedriftshelsetjenesten bør ha en aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid

Tittel

Occupational health services should have an active role in alcohol prevention

Bidragsytere

Mikkel Magnus Thørrisen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for folkehelse ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jens Christoffer Skogen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Regionalt kompetansesenter for rusforskning ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for folkehelse ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingvild Kjeken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Irene Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Karolinska Institutet
Aktiv cristin-person

Randi Wågø Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for folkehelse ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 5