Cristin-resultat-ID: 1862452
Sist endret: 21. desember 2020, 16:03
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2020

Hvem opplever at de har de mest stressende jobbene?

Bidragsytere:
 • Tore Bonsaksen
 • Mikkel Magnus Thørrisen
 • Jens Christoffer Skogen og
 • Randi Wågø Aas

Tidsskrift

uis.no

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvem opplever at de har de mest stressende jobbene?

Tittel

Who has the most and the least stressful jobs?

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tore Bonsaksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Mikkel Magnus Thørrisen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for folkehelse ved Universitetet i Stavanger

Jens Christoffer Skogen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Regionalt kompetansesenter for rusforskning ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for folkehelse ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Randi Wågø Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for folkehelse ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4