Cristin-resultat-ID: 1866312
Sist endret: 9. april 2021, 13:39
Resultat
Rapport
2020

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in April/May 2020 and August 2019

Bidragsytere:
 • Gro Tunheim
 • Anne-Marte Bakken Kran
 • Gunnar Øyvind Isaksson Rø
 • Anneke Steens
 • Olav Hungnes
 • Fridtjof Lund-Johansen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 13
ISBN: 978-82-8406-109-2

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in April/May 2020 and August 2019

Sammendrag

COVID-19 is an infectious disease caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2. Infection with SARS-CoV-2 induces antibodies to the virus, therefore the presence of these antibodies in a person’s blood indicates that the person has been infected with SARS-CoV-2. This is the first study measuring antibodies against SARS-CoV-2 in serum samples collected systematically from various geographical regions in Norway and covering all age groups. A total of 900 residual sera from nine laboratories were sampled in week numbers 17-20, 2020, and tested for antibodies against SARS-CoV-2 using a novel in-house assay established at the Department of Immunology, Oslo University Hospital. Based on these measurements, the estimated seroprevalence in the Norwegian population is probably close to 1% (1.0% (95% credible interval 0.1% - 2.4%)). We did not find any differences in seroprevalence by gender or age group. However, there seem to be geographical differences in the prevalence of seropositive individuals; there was a non-significant trend indicating that the number of positive samples and the estimated seroprevalence was higher in Oslo than in other regions. However, the sample size was limited as not all counties were included, and only an average number of 100 samples have been collected from each laboratory. Therefore, these results should be interpreted with caution. Follow-up studies of antibodies against SARS-CoV-2 in future collections of residual sera can provide further information about the development of the COVID-19 pandemic in Norway.

Tittel

Seroprevalens av SARS-CoV-2 i den norske befolkningen, målt i restsera samlet inn i april/mai 2020 og august 2019

Sammendrag

Covid-19 er en infeksjonssykdom som skyldes det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Infeksjon med SARS-CoV-2 induserer antistoffer mot viruset. Funn av antistoffer mot SARS-CoV-2 i blod indikerer derfor gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2. Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver som er systematisk samlet inn fra ulike geografiske områder i Norge, og som representerer alle aldersgrupper. Til sammen 900 restsera fra 9 laboratorier ble samlet inn i uke 17-20 2020 og testet for antistoffer mot SARS-CoV-2, ved hjelp av en ny metode som er utviklet og etablert ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Den estimerte andelen av den norske befolkningen som har antistoffer mot SARS-CoV-2 (seroprevalensen) ligger antagelig nær 1 % ut fra disse målingene (1.0% (95% kredibilitetsintervall 0.1 %- 2.4%)). Vi fant ingen forskjeller mellom kjønn eller forskjellige aldersgrupper, men dataene indikerer geografiske forskjeller i andelen positive prøver. Seroprevalensen ble estimert til å være høyere i Oslo enn i andre områder av landet, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Ikke alle fylker er inkludert i denne undersøkelsen, og det var relativt få prøver fra hvert laboratorium (gjennomsnittlig 100 prøver). Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Oppfølgingsstudier av antistoffer mot SARS-CoV-2 i fremtidige innsamlinger av restsera kan gi ytterligere informasjon om utviklingen av covid-19 pandemien i Norge.

Bidragsytere

Gro Tunheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Anne-Marte Bakken Kran

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet

Gunnar Øyvind Isaksson Rø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Olav Hungnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »