Cristin-resultat-ID: 1866355
Sist endret: 23. februar 2021, 09:24
Resultat
Rapport
2020

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in late summer 2020

Bidragsytere:
 • Gro Tunheim
 • Anne-Marte Bakken Kran
 • Gunnar Øyvind Isaksson Rø
 • Olav Hungnes
 • Fridtjof Lund-Johansen
 • Trung Tran
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 14
ISBN: 978-82-8406-155-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in late summer 2020

Sammendrag

COVID-19 is an infectious disease caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2. Infection with SARS-CoV-2 induces antibodies to the virus, therefore the presence of these antibodies in a person’s blood indicates that the person has been infected with SARS-CoV-2. This is the second study measuring antibodies against SARS-CoV-2 in residual serum samples collected systematically from various geographical regions in Norway and covering all age groups. The first study with residual sera from April/May 2020 and August 2019, was published as a report in June 2020 (1). In the present study, a total of 1812 residual sera were sampled from 16 microbiology laboratories from late July to mid-September 2020 (week numbers 30-37). The sera were tested for antibodies against SARS-CoV-2 using a novel in-house assay established at the Department of Immunology, Oslo University Hospital. Based on these measurements, the estimated seroprevalence in the Norwegian population in the late summer was 0.6% [95% credible interval (CrI) 0.2 - 1.2]. This is not significantly different from the seroprevalence estimate based on the 900 samples collected in the spring (1.0% [95% CrI 0.1- 2.4])(1). Antibodies against SARS-CoV-2 were found in samples from 6 of the 11 counties, but there were no significant differences between the seroprevalence estimates for each county. However, the sample size from each county varied considerably (from 20 to 387) and the number of positive samples were limited (11 in total). There were no significant differences between the seroprevalence estimates for the various age groups or between males and females. During the summer of 2020, the pandemic was quite contained in Norway. This may explain why the estimated seroprevalence for the Norwegian population was similar in the spring and in the late summer. In this first follow-up study, more laboratories contributed, and a greater number of samples was tested, leading to better precision of the seroprevalence estimate. New follow-up studies of antibodies against SARS-CoV-2 in future collections of residual sera will provide further information about the development of the COVID-19 pandemic in Norway

Tittel

Seroprevalens av SARS-CoV-2 i den norske befolkningen, målt i restsera samlet inn på sensommeren 2020

Sammendrag

Covid-19 er en infeksjonssykdom som skyldes det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Infeksjon med SARS-CoV-2 induserer antistoffer mot viruset, og funn av spesifikke antistoffer mot SARS-CoV-2 i blod indikerer gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2. Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver som er systematisk samlet inn fra ulike geografiske områder i Norge, og som representerer alle aldersgrupper. Til sammen 1812 restsera fra 16 laboratorier ble samlet inn i fra slutten av juli til midten av september 2020 (uke 30-37). Serumprøvene ble testet for antistoffer mot SARS-CoV-2 ved hjelp av en ny metode som er utviklet og etablert ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Ut ifra disse nye målingene, lå den estimerte andelen av den norske befolkningen som har antistoffer mot SARS-CoV-2 (seroprevalensen) på 0,6 % [95 % kredibilitetsintervall 0,2 – 1,2]) i denne perioden. Dette er ikke signifikant forskjellig fra den estimerte seroprevalensen basert på målinger i 900 restsera samlet inn i april/mai 2020 (1,0 % [95 % kredibilitetsintervall 0,1 - 2,4]) (1). Antistoffer mot SARS-CoV-2 ble funnet i prøver fra 6 av de 11 fylkene, men det var ingen signifikante forskjeller i estimert seroprevalens mellom de ulike fylkene. Imidlertid var det stor variasjon i antall prøver fra hvert fylke (fra 20 til 387) og det totale antallet positive prøver var lavt (11 stk). Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i estimert seroprevalens mellom ulike aldersgrupper eller mellom ulike kjønn. Sommeren 2020 var det lite spredning av SARS-CoV-2 i Norge. Dette kan forklare hvorfor den estimerte seroprevalensen for Norges befolkning holdt seg tilnærmet uendret fra våren til sensommeren. Det var flere laboratorier som bidro og flere restsera som ble testet i denne andre Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual serum samples collected in late summer 2020 • NIPH 5 innsamlingsrunden, slik at det er bedre presisjon i seroprevalensestimatet i denne andre studien av seroprevalens i Norge. Nye oppfølgingsstudier av antistoffer mot SARS-CoV-2 i fremtidige innsamlinger av restsera kan gi ytterligere informasjon om utviklingen av covid-19 pandemien i Norge.

Bidragsytere

Gro Tunheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Anne-Marte Bakken Kran

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet

Gunnar Øyvind Isaksson Rø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Olav Hungnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet

Fridtjof Lund-Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »