Cristin-resultat-ID: 1866968
Sist endret: 7. januar 2021, 12:20
Resultat
Rapport
1991

Perspektiver på Sveriges sikkerhet

Bidragsytere:
 • Rolf Tamnes
 • Olav Riste og
 • Tønne Huitfeldt

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for forsvarsstudier

Serie

IFS Info

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 1991
Hefte: 3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Perspektiver på Sveriges sikkerhet

Sammendrag

Denne studien presenterer tre ulike perspektiver på svensk sikkerhet, basert på innlegg i konferansen ”Felles sikkerhet på den skandinaviske halvøy?” i februar 1990. Olav Riste gjør en sammenlignende studie av svensk og norsk forsvars- og sikkerhetspolitisk doktrine i etterkrigstiden. Rolf Tamnes diskuterer svensk nøytralitetspolitikk og landets forhold til vestmaktene, og drøfter hvilken betydning det norske Nato-medlemskapet har hatt for Sverige. Studiens siste bidrag er Tønne Huitfeldts diskusjon av sannsynlige scenarioer ved en konflikt i den nordiske regionen; hva vil være Norge og Natos reaksjon ved et militært angrep på Sverige?

Bidragsytere

Rolf Tamnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Olav Riste

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Tønne Huitfeldt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3