Cristin-resultat-ID: 1867007
Sist endret: 7. januar 2021, 12:44
Resultat
Populærvitenskapelig foredrag
2021

For å prestere bra, må du ha det bra! -Motivasjon, læringskultur og psykisk helse hos unge utøvere i talentutviklingsprogrammer innen utøvende kunst og idrett.

Bidragsytere:
  • Heidi Marian Haraldsen

Presentasjon

Navn på arrangementet: Musikkpedagogdagen 2021
Sted: Digitalt webinar
Dato fra: 7. januar 2021
Dato til: 7. januar 2021

Arrangør:

Arrangørnavn: Norges Musikkhøgskole

Om resultatet

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2021

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk • Psykologi

Emneord

Perfeksjonisme • Motivasjon • Kunstpedagogikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

For å prestere bra, må du ha det bra! -Motivasjon, læringskultur og psykisk helse hos unge utøvere i talentutviklingsprogrammer innen utøvende kunst og idrett.

Sammendrag

Foredraget er basert på Haraldsens gjennomførte en doktorgrad om talentutvikling ved Norges idrettshøgskole 2015-2019, der hun forsket hun på hvilken betydning individuelle og kontekstuelle faktorer har for utøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse. Foredraget baserer seg på dette arbeidet og gir først en innføring i perspektiver på talentutvikling samt teori og forskning rundt Selvbestemmelsesteorien (self-determination theory) til Deci & Ryan. Videre vil foredraget presentere hovedfunn og reflektere over disse i et anvendt perspektiv rettet mot det å tilrettelegge for en helhetlig talentutvikling, som ikke bare utvikler utøvere, med også mennesker for livet.

Bidragsytere

Heidi Marian Haraldsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1