Cristin-resultat-ID: 1868676
Sist endret: 27. februar 2021 16:00
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2020

Digitale helsetjenester: nye muligheter, nye utfordringer

Bidragsytere:
 • Anniken Th Karlsen
 • Marie Flem Sørbø og
 • Magne Nylenna

Bok

Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?
ISBN:
 • 978-82-92871-80-5

Utgiver

Det norske medicinske Selskab
NVI-nivå 0

Serie

Michael
ISSN 1893-9651
e-ISSN 1893-0794
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2020
Volum: 17
Hefte: Supplement 24
Sider: 155 - 163
ISBN:
 • 978-82-92871-80-5
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Generell medisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digitale helsetjenester: nye muligheter, nye utfordringer

Sammendrag

En aldrende befolkning, økning i kroniske og sammensatte lidelser og økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, fordrer nye tjenestetilbud. Mer bruk av datateknologi er åpenbart en del av løsningen. Økt brukermedvirkning er både en driver bak og en konsekvens av mer digitaliserte helsetjenester. Ny teknologi øker mulighetene for egenomsorg, men medfører også økt ansvar for egen utredning og behandling. For noen pasienter oppleves dette som belastende og vanskelig, og som et press til å ta vanskelige valg alene. Også retten til å begrense medvirkningen må ivaretas i den framtidige helsetjenesten.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anniken Th Karlsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for IKT og realfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marie Flem Sørbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Ålesund
Aktiv cristin-person

Magne Nylenna

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Instituttledelse ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?

Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein; Nylenna, Magne. 2020, Det norske medicinske Selskab. MIUN, HELSEMR, FHI, HELSENTRØN, NTNU, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1