Cristin-resultat-ID: 1869114
Sist endret: 11. januar 2021, 14:31
Resultat
Rapport
2020

Saliva sample for testing SARS-CoV-2 infection, 1st update on diagnostic accuracy

Bidragsytere:
 • Vigdis Lauvrak og
 • Lene Kristine Juvet

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 48
ISBN: 978-82-8406-151-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Saliva sample for testing SARS-CoV-2 infection, 1st update on diagnostic accuracy

Tittel

Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

Sammendrag

Hovedbudskap Hensikten med denne oversikten var å undersøke diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver. Vi utførte et systematisk litteratursøk med fokus på covid-19 og spytt. Søket ga 501 titler og sammendrag. Etter gjennomgang av disse, inspiserte vi 70 referanser i fulltekst og inkluderte 23 studier. Fra studiene ekstraherte vi data fra 27 sammenliknende analyser av totalt 7065 parede prøver og beregnet sensitivitet[1] og spesifisitet[2]. I fem studier, med totalt 4299 parede prøver fra screening av en hovedsakelig asymptomatisk populasjon, varierte sensitiviteten mellom analysene fra 61 % til 100 % (GRADE tillit til resultatet[3] moderat ⨁⨁⨁◯). Spesifisiteten varierte fra 95 % til 100 % (GRADE tillit til resultatet høy ⨁⨁⨁⨁). I 11 studier, med totalt 1612 parede prøver fra screening av hovedsakelig symptomatiske personer, fant vi noe variasjon, men overveiende godt samsvar mellom spyttprøver og øvre luftveisprøver. På grunn av risiko for skjevhet, har vi lav tillit til estimater basert på disse studiene (GRADE tillit til resultatet lav ⨁⨁◯◯). I 9 studier, med totalt 1154 parede prøver fra re-testing av pasienter med kjent Covid-19-status, fant vi også noe variasjon, men overveiende godt samsvar. På grunn av høy risiko for skjevhet, har vi svært lav tillit til estimater basert på disse studiene (GRADE tillit til resultatet svært lav ⨁◯◯◯). Resultatene indikerer at den diagnostiske nøyaktigheten av rRT-PCR på spyttprøver, sammenlignet med øvre luftveisprøver, sannsynligvis er noe lavere med hensyn til sensitivitet, men høy med hensyn til spesifisitet. Den observerte variasjonen mellom analysene kan være relatert til både publikasjonsskjevhet (mer positive resultater publisert), risiko for skjevhet i inkluderte studier, tekniske og kliniske faktorer. De inkluderte studiene tillater ikke konklusjoner om hvilken faktor som kan ha størst innvirkning på resultatene.

Bidragsytere

Vigdis Lauvrak

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Lene Kristine Juvet

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Områdestab Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2