Cristin-resultat-ID: 1877247
Sist endret: 22. januar 2021 14:19
Resultat
Rapport
2020

Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Christoph Postler
 • Sebastian Franz Stranzl og
 • Espen Olsen Espedal

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 373
Antall sider: 32

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget

Sammendrag

Som en følge av Eidfjord Nord reguleringen ble vannføringen i Bjoreio i Eidfjordvassdraget redusert. I det opprinnelige manøvreringsreglementet for reguleringen ble det gitt et krav om å opprettholde en minstevannføring på 12 m³/s i Vøringfossen i perioden 1. juni-15. september. Det ble ikke gitt krav om minstevannføring resten av året, og lave vannføringer har vært ansett som en flaskehals for bestandene av laks og sjøaure i vassdraget. For å bedre situasjonen for fiskebestandene har det etter tillatelse fra NVE vært prøvd ut midlertidige endringer i manøvreringsreglement i vassdraget fra 2007. Disse har hatt som formål å flytte noe av minstevannføringen fra sommersesongen til perioder med lite vann resten av året. Det er åpnet for vilkårsrevisjon av Eidfjord Nord reguleringen, og for å styrke det faglige grunnlaget for arbeidet med revisjon er det utført en kartlegging av habitatforholdene og av vanndekt areal i Bjoreio. Bjoreio har en forholdvis bratt fallgradient (2,9 %), og elven er dominert av elveklassene stryk og kvitstryk. Elvebunnen er preget av storsteinet bunnsubstrat, dominert av blokk (76 % dekningsgrad) og stein (18 %), og med lavt innslag av grus (

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Espen Olsen Espedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4