Cristin-resultat-ID: 1877456
Sist endret: 22. januar 2021 17:05
Resultat
Rapport
2020

Kartlegging av Torfinno, Voss kommune. Habitat, ungfisk, bunndyr og tiltak

Bidragsytere:
 • Espen Olsen Espedal
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Christoph Postler og
 • Gaute Velle

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 388
Antall sider: 21

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av Torfinno, Voss kommune. Habitat, ungfisk, bunndyr og tiltak

Sammendrag

BKK ønsket å få gjennomført en kartlegging av fysisk habitat i den anadrome delen av Torfinno i tillegg til undersøkelser av ungfisktettheter og prøvetaking av bunndyr. Norce LFI har i denne anledning på oppdrag fra BKK og Voss Energi, undersøkt den aktuelle strekningen med hensyn på fiskehabitat, fisketettheter og bunndyr. Hensikten har vært å komme med forslag til eventuelle tiltak for å bedre de fysiske habitatforholdene i Torfinno. I kombinasjon med BKK sine resultater av undersøkelser med hensyn til endringer i vannføring før/etter reguleringen av Torfinno, vil resultatene av denne kartleggingen også kunne benyttes til en vurdering i forhold til årssikker vannføring i Torfinno.

Bidragsytere

Espen Olsen Espedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gaute Velle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4