Cristin-resultat-ID: 1881279
Sist endret: 29. januar 2021 08:44
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2020

Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon

Bidragsytere:
 • Signe Bock Segaard og
 • Hilmar Rommetvedt

Presentasjon

Navn på arrangementet: Tjugonionde Nordiska kommunforskarkonferensen, NORKOM XXIX
Sted: Gøteborg
Dato fra: 26. november 2020
Dato til: 28. november 2020

Arrangør:

Arrangørnavn: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon

Sammendrag

I dette paperet undersøker vi velgernes syn på politisk representasjon i lokalpolitikken. Basert på en representativ befolkningsundersøkelse gjennomført i forbindelse med det norske lokalvalget 2019, studerer vi velgernes oppfatning om politisk representasjon dels fra et holdningsperspektiv og dels fra et handlingsperspektiv. Holdningene avspeiler hvor viktige ulike former for representasjon oppfattes: kjønnsmessig, aldersmessig, etnisk, geografisk og partipolitisk representasjon. Spørsmålet om holdninger får konsekvenser for handling besvares ved å undersøke hva velgernes faktisk legger vekt på når de gir personstemme: Er det samsvar mellom velgernes vektlegging av representasjonsform og kjennetegn ved de kandidatene som velgerne gir personstemmer? Søkelyset settes særlig på geografi og lokal tilknytning ettersom lokalvalget i 2019 innebar at mange velgere skulle velge kommunestyrer til nye, sammenslåtte kommuner. Spørsmålet er om geografi var viktigere for disse velgere, enn for velgere som ikke på samme måte var direkte berørt av kommunesammenslåingene. Paperet er et utkast til et kapittel i den kommende boken fra den norske lokalvalgsundersøkelsen som er planlagt publisert sommeren 2021.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Signe Bock Segaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning

Hilmar Rommetvedt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2