Cristin-resultat-ID: 1886271
Sist endret: 3. februar 2021 12:00
Resultat
Rapport
2020

Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser

Bidragsytere:
 • Espen Olsen Espedal
 • Sebastian Franz Stranzl
 • Christoph Postler og
 • Sven Erik Gabrielsen

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 356
Antall sider: 23

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser

Sammendrag

I 2014 ble det etablert en fiskepassasje ved Kvåsfossen som ligger ca. 5 km nedstrøms Gysfossen. Etableringen av fisketrappen var ment for at laksen skulle kunne benytte seg av en strekning på ca. 20 km med nye potensielle oppvekst- og gyteområder oppstrøms Kvåsfossen. Ungfiskundersøkelser i vassdraget indikerer imidlertid at laksen i Lygna stopper opp like nedenfor juvet ved Gysfossen. For å realisere forventningene og utnytte det store potensialet videre opp i vassdraget, bør det være en vandringsløsning for fisk også ved Gysfossen. Ved tidligere visuell befaring gjennomført av NORCE LFI, var det ikke mulig å fastsette et åpenbart vandringshinder i juvet, og det har derfor vært ønsket en ny vurdering med oppmåling av høyder. På bakgrunn av at Gysfossen virker å være et absolutt vandringshinder for laks, har NORCE LFI gjennomført en befaring og oppmåling av fossene i juvet for å utarbeide forslag til en vandringsløsning gjennom dette juvet. Under arbeidet med data fra den nye oppmålingen av Gysfossen, ble det den 20. august 2019 observert 5 laks og 1 sjøørret i den øverste fossen i juvet (pers. komm. Ragnvald Andersen). Det blir i denne rapporten derfor fokusert mest på den resterende delen av juvet (Trinn 4) hvor det ikke har blitt observert laks. Løsningsforslagene for de nedre utfordringene (Trinn 1 – Trinn 3) i juvet blir derfor å anse som fremtidige tiltaksforslag dersom det oppdages at det trengs justeringer for å lette vandringsveien for fisk også i disse områdene.

Bidragsytere

Espen Olsen Espedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4