Cristin-resultat-ID: 1886370
Sist endret: 9. april 2021, 13:24
Resultat
Rapport
2020

Aerosol generating procedures in health care, and COVID-19

Bidragsytere:
 • Kjetil Gundro Brurberg og
 • Atle Fretheim

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 14
ISBN: 978-82-8406-074-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aerosol generating procedures in health care, and COVID-19

Tittel

Aerosolgenererende prosedyrer i helsetjenesten, og covid-19

Sammendrag

Hovedbudskap Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og Embase. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis. En kartleggingsoversikt, to usystematiske oversikter og ti primærstudier ble identifisert fra litteratursøket og gjennom manuelle søk i referanselister. Vi identifiserte ikke studier av SARS-CoV-2, men data fra lignende virus underbygger at SARS-CoV-2 kan smitte i forbindelse med gjennomføring av aerosolgenererende prosedyrer på sykehus. Noen konsistente funn tyder på at det kan produseres aerosoler i forbindelse med intubering, trakeotomi, hjerte-lungeredning og manuell ventilering. Noen studier tyder også på at bronkoskopi, ikke-invasiv ventilering og bruk av forstøver kan bidra til produksjon av aerosoler, men denne dokumentasjonen er svakere og mindre konsistent. For andre prosedyrer enn de overnevne var dokumentasjonen svært begrenset og/eller tvetydig.

Bidragsytere

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Atle Fretheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2