Cristin-resultat-ID: 1886384
Sist endret: 9. april 2021, 13:54
Resultat
Rapport
2020

Transmission of SARS-CoV-2 via contact and droplets,1 st update – a rapid review

Bidragsytere:
  • Gerd Monika Flodgren

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 19
Revidert utgave
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transmission of SARS-CoV-2 via contact and droplets,1 st update – a rapid review

Sammendrag

Key messages The findings in this memo are based on rapid searches in the PubMed. One researcher went through all search records, selected and summarised the findings. In the current situation, there is an urgent need for identifying the most important evidence quickly. Hence, we opted for this rapid approach despite an inherent risk of overlooking key evidence or making misguided judgements. We identified four eligible systematic reviews and ten eligible primary studies. Eligible studies are summarised in text and tables. Systematic reviews conclude that viruses that resembles SARS-CoV-2, i.e. SARS-CoV and MERS-CoV, are likely to transmit through a combination of paths. Currently available evidence suggests this is the case also for SARS-CoV-2. The virus seems to transmit between people staying in close proximity to each other, but indirect transmission through inanimate surfaces (fomites) may also occur. Current evidence is not sufficient to conclude about the relative importance of different ways of transmission in different settings.

Tittel

Spredning av SARS-CoV-2 via kontakt- og dråpesmitte, 1. oppdatering – en hurtigoversikt

Sammendrag

Hovedbudskap Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis. Vi identifiserte seks systematiske oversikter og 15 enkeltstudier. De inkluderte studiene er oppsummert i tekst og i tabeller. Tilgjengelig dokmentasjon tyder på at SARS-CoV-2, SARS-CoV og MERS-CoV kan overleve på overflater i timer eller dager, men vi vet mindre om smittsomheten til virus som avsettes på overflater. Flere studier viser at SARS-CoV-2 har en tendens til å smitte mellom mennesker som oppholder seg i nærheten av hverandre. Indirekte smitte via virus som avsettes på overflater (fomites) kan forekomme, men forskningen er utført i laboratorier eller på sykehus, og det er uklart i hvilken grad indirekte kontaktsmitte er viktig med tanke på smitteutbredelse i samfunnet. En matematisk modelleringsstudie antyder at det relative bidraget fra indirekte kontaktsmitte er betydelig lavere enn for direkte kontakt, men disse resultatene er svært usikre. Det er veldig utfordrende å skaffe sterke bevis for den relative betydningen av forskjellige smitteveier. Mennesker i nære relasjoner og mennesker som oppholder seg i nærheten av hverandre utsettes for ulike smitteveier. Mange smittefore-byggende tiltak vil også påvirke flere mulige smitteveier.

Bidragsytere

Gerd Monika Flodgren

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1