Cristin-resultat-ID: 1887771
Sist endret: 8. februar 2021 15:43
Resultat
Rapport
2020

Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019

Bidragsytere:
 • Ulrich Pulg
 • Helge Skoglund
 • Christoph Postler
 • Sebastian Franz Stranzl og
 • Turid Myklebust Helle

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 380
Antall sider: 23

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019

Sammendrag

Flere studier har påpekt mangel på skjul for ungfisk som en flaskehals for fiskeproduksjon for laks og sjøaure i Suldaslågen. En årsak er sterk begroing av mose som følge av lav naturlig sedimenttransport samt reduserte flommer og vassdragsdynamikk som følge av kraftregulering. I rammen av denne studien ble det testet om rensing av elvebunnen ved ripping er en egnet metode for å øke skjul for ungfisk. Det ble valgt 5 testområder og to referanseområder. Områdene ble rippet 9. og 10. oktober 2019. Det ble hovedsakelig funnet vel egnete løsmasser i sedimentet som var dominert av rullestein (10-50 cm). Skjultilgang ble 3-4-doblet gjennom rippingen. I snitt økte vektet skjul fra 3.4 til 12.2. Ungfisktettheter økte deretter, men det er for tidlig å kvantifisere en endring i ungfisktetthet. Basert på resultatene og da særlig funn av vel egnete masser, samt erfaringer i lignende elver, anbefales stor skala ripping av Suldalslågen som tiltak for å øke skjultilgang og ungfiskproduksjon for laks og sjøaure.

Bidragsytere

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Turid Myklebust Helle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5